Pigmatic

Informační systém pro řízení chovu prasat.

 • Názornost
  • jednoduché a účelné pořizování
  • adresné výstupy (číselné i grafické)
 • Komplexnost
  • pokrytí celé problematiky chovu prasat (reprodukční část, předvýkrm, výkrm, centrální evidence a zpeněžování prasat)
  • tvorba předtištěných papírových formulářů kompatibilních s programem
 • Členění na turnusy
  • sledování reality nejen dle dat (od – do), ale v logicky uzavřených celcích – turnusech
 • Dohledatelnost
  • každý zásah uživatele (zápis události, ale i její dodatečná změna či storno) je systémem zaprotokolován
 • Rozšiřitelnost (otevřenost)
  • program je otevřený pro přidávání dalších modulů a funkcí
 • Modifikovatelnost (pružnost)
  • program umožňuje úpravy dle specifických potřeb konkrétního zákazníka

BRAMKO

informační systém pro velkoobchod se zeleninou

Pragmatik

Modulární nadstavba MS Excelu pro výstavbu zakázkových aplikací na bázi MS SQL.

Pragmatik je komplexní systém umožňující rychlou a efektivní tvorbu zakázkových aplikací pro nejrůznější oblasti použití. Jeho hlavním specifikem je použití MS Excelu v roli frontend rozhraní k SQL databázi. Protože se to poměrně složitě popisuje, připravil jsem pro Vás 2 názorné videoukázky:

Vstup pro regitrované klienty


 

 

Novinky

5.3.2018
Do aplikace Pigmatic přidána nová sestava Produkční deska, více zde

26.2.2018
V aplikaci Pigmatic byly aktualizovány sestavy Welfare, více zde

19.12.2017
Pragmatik Manager 2018.2 je k dispozici v sekci ke stažení

1.1.2016
Publikován Pragmatik 16, který podporuje Office 2007, 2010, 2013 a 2016.

14.11.2014
Publikován zcela nový Pragmatik 15, který jako první zaručuje fungování na Office 2013.

19.06.2013
Vyřešeny potíže s tiskem do PDF na 64 bitových windows.

V sekci ke stažení si stáhněte a nainstalujte PDF-Xchange 4.0, poté pomocí Pragmatik Managera aktualizujte apliakci a tisk do PDF bude fungovat.

18.06.2013
Pragmatik Manager 2013.1 je k dispozici v sekci ke stažení

Byla opravena chyba při příjmu dávek obsahující texty se zalomenými řádky.

09.10.2012
Pragmatik Manager 2012.1 je k dispozici v sekci ke stažení